Cấp mới visa cho người nước ngoài tại VN

22/01/2021 Tuấn Phát

Hiện tại nhiều người đồng ý giữa gia hạn visa và gia hạn thị thực, và chúng đề cập đến cái gọi là "gia hạn thị thực". Có thật không Gia hạn visa và gia hạn visa Chúng có nghĩa giống nhau là đều kéo dài thời gian lưu trú tại Việt Nam. Sự khác biệt là gì, chúng ta cùng tìm hiểu trong nội dung dưới đây.

Các trường hợp gia hạn visa

a) Sau khi hết thời hạn được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, người nước ngoài có nhu cầu xin lưu trú thêm để giải quyết công việc, vui chơi thì được " Gia hạn visa “. Xem danh sách các quốc gia miễn thị thực dưới đây

– Các nước Đông Nam Á và các nước đã ký hiệp định song phương hoặc đơn phương giữa Việt Nam với nước đối tác. Xem danh sách các nước được miễn visa vào Việt Nam.

– Theo Quyết định 80/2013 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc "Từ ngày 10/3, khách nước ngoài đến Phú Quốc được miễn thị thực (visa) với thời gian lưu trú không quá 30 ngày".

>> Xem thêm dịch vụ visa việt nam cho người nước ngoài

b) Các nước không thuộc nhóm nước được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam được cấp thị thực mới nếu đây là lần nhập cảnh đầu tiên.

c) Visa 3 tháng nhiều lần

Thị thực mới 3 tháng một lần và thị thực mới 3 tháng một lần

 Visa mới 3 tháng một lần : Visa sẽ hết hạn khi xuất cảnh ngay cả khi visa còn hiệu lực.

 Visa mới cấp 3 tháng nhiều lần : Visa cho phép người có visa ra vào nhiều lần cho đến khi visa hết hạn mà thôi.

Các trường hợp gia hạn visa

a) Sau khi kết thúc Thời hạn gia hạn visa Người nước ngoài muốn tiếp tục ở Việt Nam sẽ được gia hạn thị thực trừ thời hạn thị thực 3 tháng.

b) Hết thời hạn hiệu lực của thị thực đối với lần cấp mới đầu tiên

Gia hạn visa, gia hạn visa, Dịch vụ visa Việt Nam được gọi chung là dịch vụ visa.