Thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

21/08/2020 Tuấn Phát

Hiện nay, Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng nên nhu cầu tuyển dụng chuyên gia nước ngoài, nhân viên của các doanh nghiệp tại Việt Nam ngày càng cao. Nhưng để người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam lâu dài thì điều kiện tiên quyết họ cần đáp ứng là giấy phép lao động.

Trên mạng có rất nhiều bài báo về giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam nhưng thông tin nhiều khi còn rời rạc, rời rạc. Vì vậy, vietnambooking, với 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, trong bài viết này sẽ giới thiệu một cách tổng quan đầy đủ các thông tin về giấy phép lao động Việt Nam, bao gồm:

Giấy phép lao động là gì?Quy định xin giấy phép lao động?

Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Giấy phép lao động phải ghi rõ thông tin của người lao động, tên và địa chỉ của tổ chức mà người đó làm việc và vị trí công tác. Và người nước ngoài được yêu cầu phải làm công việc chính xác như được ghi trong giấy phép, nếu không sẽ là bất hợp pháp.

Theo Điều 3, Thông tư 40/2016 / TT-BLĐTBXH, cơ quan cấp giấy phép lao động là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Lao động Thương binh Xã hội.

Giấy phép lao động có thời hạn đến 2 năm, là giấy tờ quan trọng để người nước ngoài xin thẻ tạm trú tại Việt Nam.

Người nước ngoài không có giấy phép lao động sẽ không thể làm việc tại Việt Nam, trừ trường hợp được miễn giấy phép lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người lao động nước ngoài cần phải xin miễn giấy phép lao động.

Điều kiện để được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam là gì?

Theo Nghị định về giấy phép lao động số 11/2016 / NĐ-CP, để được cấp giấy phép lao động, trước hết người lao động nước ngoài phải có các điều kiện sau đây:

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khoẻ phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc công nhân kỹ thuật.
 • Không là tội phạm hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Việc sử dụng người lao động nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Ai được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam?

Cũng theo Nghị định số 11/2016 / NĐ-CP quy định về giấy phép lao động, người lao động nước ngoài vào Việt Nam với các mục đích sau đây được đề nghị cấp giấy phép lao động:

 • Thực hiện hợp đồng lao động;
 • Chuyển đổi nội bộ công ty;
 • Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề, y tế;
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 • Cung cấp các dịch vụ;
 • Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tình nguyện viên;
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
 • Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 • Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Và các nhà tuyển dụng sau đây đủ điều kiện để tài trợ giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài của họ:

 • Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
 • Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham gia đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng;
 • Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập;
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
 • Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
 • Các tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Văn phòng của các dự án nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
 • Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
 • Các hiệp hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Hộ kinh doanh, cá nhân được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ &   Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Dưới đây là 3 bước trong thủ tục xin giấy phép lao động cũng như các giấy tờ cần chuẩn bị theo từng bước:

Bước 1: Đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài

Ít nhất 30 ngày trước ngày dự định sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có hồ sơ gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. sự chấp thuận của cơ quan này.

Hồ sơ bao gồm:

 • Công văn đăng ký nhu cầu tuyển dụng có thể là:

  • Đơn giải trình mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư 18/2018 / TT-BLĐTBXH nếu người sử dụng lao động chưa từng đăng ký và được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, HOẶC
  • Văn bản giải trình theo mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư 18/2018 / TT-BLĐTBXH nếu được chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài nhưng có sự thay đổi về nhu cầu.
 • Giấy giới thiệu / giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Nơi nộp hồ sơ là: Bộ phận 1 cửa của cơ quan xét duyệt hoặc hệ thống cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

Thời gian giải quyết hồ sơ xét duyệt là 15 ngày làm việc (đối với hồ sơ trực tiếp) và 12 ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tuyến).

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động

Trong quá trình chờ xét duyệt tại Bước 1, người lao động sẽ chuẩn bị các giấy tờ sau:  

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo mẫu số 7 (Tải về)
 • Giấy khám sức khỏe đi khám ở nước ngoài hoặc khám sức khỏe tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế (trong thời hạn 12 tháng)
 • Lý lịch tư pháp của người nước ngoài được cấp ở nước ngoài hoặc lý lịch số 1 được cấp tại Việt Nam (Cấp trong thời hạn 06 tháng)
 • Văn bản chấp thuận vị trí việc làm mà người lao động nước ngoài đang làm việc
 • Bản sao công chứng hộ chiếu và thị thực của người nước ngoài.
 • Hồ sơ chứng minh là nhà quản lý, điều hành, chuyên gia, công nhân kỹ thuật, giáo viên (Bằng đại học, chứng chỉ kinh nghiệm làm việc nước ngoài ít nhất 03 năm trở lên, …)
 • 02 ảnh màu, cỡ 4 × 6, phông nền trắng, không đeo kính.
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài (Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động, điều lệ công ty …)

Lưu ý: Các giấy tờ được cấp ở nước ngoài như bằng đại học, chứng chỉ kinh nghiệm cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng sang tiếng Việt trước khi nộp cho Sở LĐTB & XH.

Bước 3: Xin giấy phép lao động

Ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày người lao động nước ngoài dự kiến ​​bắt đầu làm việc, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động dự kiến ​​đi làm việc ở nước ngoài.

Bước 4. Xin giấy phép lao động

Thời gian cấp giấy phép lao động là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Trong thời hạn 7 ngày, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, để làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, người sử dụng lao động cũng như người lao động cần thực hiện khá nhiều thủ tục hành chính cũng như chuẩn bị khá nhiều loại giấy tờ phức tạp. Điều này sẽ gây khó khăn cho nhiều nhà tuyển dụng cũng như người lao động vì mỗi thủ tục, hồ sơ đều có những quy định chuẩn bị riêng mà không phải ai cũng biết. Vì những lý do đó, nhiều người đã lựa chọn sử dụng dịch vụ xin giấy phép lao động của vietnambooking để tiết kiệm thời gian và công sức.

Thời hạn của giấy phép lao động tại Việt Nam được quy định như thế nào trong bộ luật lao động

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 11/2016 / NĐ-CP, thời hạn của giấy phép lao động được cấp có thời hạn đối với một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

 • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến ​​ký kết;
 • Thời gian bên nước ngoài đưa người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam;
 • Thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận ký giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài;
 • Thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài;
 • Thời hạn ghi trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
 • Đã xác định thời hạn trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Thời hạn trong văn bản cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ;
 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được phép tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Phạt nếu người nước ngoài không có giấy phép lao động

Trường hợp người nước ngoài không có giấy phép lao động vào làm việc tại doanh nghiệp tại Việt Nam thì cả người lao động và doanh nghiệp đều bị xử phạt. Các chế tài này được quy định rõ tại Điều 22 Nghị định 88/2015 / NĐ-CP như sau:

1. Xử phạt người lao động không có giấy phép lao động

Người lao động làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam.

2. Xử phạt người sử dụng lao động sử dụng lao động không có giấy phép lao động:

Doanh nghiệp sử dụng người lao động không có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động hết hạn sử dụng giấy phép lao động thì doanh nghiệp bị xử phạt như sau:

 • Tiền phạt:

  • Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng từ 01 người đến 10 người lao động mà không có giấy phép lao động hoặc xác nhận thuộc diện không phải cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động đã hết hạn sử dụng giấy phép lao động;
  • Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;
  • Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.
 • Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm trên.

Các trường hợp giấy phép lao động hết hạn

Theo Điều 174, Bộ luật Lao động 2012, giấy phép lao động hết hạn trong các trường hợp sau:

 1. Giấy phép lao động hết hạn. Trong trường hợp này, nếu người lao động vẫn giữ chức vụ cũ tại công ty thì doanh nghiệp có thể đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đó.
 2. Nội dung hợp đồng lao động không phù hợp với nội dung giấy phép lao động đã được cấp. Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động phải thông báo bằng văn bản cho người sử dụng lao động về việc giấy phép lao động hết hạn theo quy định. 
 3. Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và người lao động nước ngoài chấm dứt.
 4. Hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế hết hạn hoặc chấm dứt.
 5. Bên nước ngoài có văn bản thông báo về việc tạm dừng đưa lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.
 6. Giấy phép lao động bị thu hồi.
 7. Doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức, đối tác, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động.
 8. Người lao động nước ngoài bị Tòa án kết án phạt tù, chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích. Trong trường hợp từ 3 đến 8, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đã cấp giấy phép lao động khi giấy phép lao động hết hạn.

Trên đây là tất cả những thông tin quan trọng về giấy phép lao động cho người nước ngoài mà bất kỳ doanh nghiệp nào có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đều nên biết. Mọi thắc mắc, hay muốn tư vấn về giấy phép lao động vui lòng để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn